Tetrastych do "jednego zdania"

trzeba wpierw dać a potem żądać

zabawa z tekstem się udała

to była tylko próba mała

jak "jednym zdaniem" ma wyglądaćZurych, 12 czerwca 2020
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM