Tetrastych osnuty na tropie

śnięte ryby w całej Europie

bo one pływają w ukropie

a ty szukasz winnych jołopie

spróbuj zmienić pogodę chłopieZurych, 15 sierpnia 2022
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM