Tetrastych w pierwszym dniu jesieni

jesienny wiek a ciągle piszę

nie ma już miejsca w komputerze

teksty zostają na papierze

werwy nawyku nie uciszęZurych, 23 września 2023
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM