Tetrastych z troskami Chopina

Beatrice Berrut w wielkiej trosce

zagrała poloneza fis-moll

i drugą sonatę b-moll

z nastrojem sytuacji w PolsceZurych, 26 października 2015
» REFLEKSJE W STANIE PRZEDOJRZAŁYM