Sonet z tematem WIKIPEDIA

z wikipedią jak z komunizmem
wszystko się zgadza tylko efekt
mizerny – co próba to defekt
zabarwiony dyletantyzmem

każdy ma prawo każdy może
wpisywać to na co ma chęci
lub to co go szczególnie nęci
z rezultatem pożal się Boże

na spotkaniu esperantystów
Dietrich Weidmann mnie przekonywał
o zaletach wikipedystów

nie pozostaję obojętny
z tym co ktoś o mnie wypisywał
bo mój życiorys nie jest smętny

Jan Stanisław Skorupski
Zurych, 9 grudnia 2008» Mądrości wikipedii
» Sonet nie dla wikipedystów
» Refleksje w stanie przedojrzałym