eoBednarski Jan Stanisław Skorupski - SONETADO
Listo de la enmetitaj sonetoj
Kvanto da trovitaj sonetoj: 14
 
10.81995Soneto pri Andrzej Bednarski "sukcesis densigi la vivon ..."
10.81998Sonet z dziadkową duszą w Pradze "w Pradze pomyślałem o Dziadku ..."
10.82000Soneto por avo Bednarski "unu volumo poste l' dua ..."
10.82002Sonet z duchem wśród huraganu "wiatr wyje bez przerwy w kominie ..."
10.82002Soneto skribita dum ŝtormo "vento hurlas en la kameno ..."
10.82004Sonet o stronie milczącego "ci którzy poważnie śpiewają ..."
10.82004Soneto pri flanko silenta "kiuj tre serioze kantas ..."
15.81997Sonet o podwójnej wdzięczności "uwielbiali Ją wszyscy święci ..."
29.112002Sonet o andrzejkowej nocy "trwa święta nocka andrzejkowa ..."
29.112002Soneto pri Andreo-nokto "daŭras Andreo-aŭgurado ..."
30.111999Sonet o planach - dziś i dawniej "nie do Wiednia nie do Wenecji ..."
30.111999Soneto - hodiaŭ kaj iam "ne Vieno ne Venecio ..."
30.112004Sonet o kochanym Dziaduniu "Andrzej Bednarski się urodził ..."
30.112004Soneto kun amata avo "Andrzej Bednarski - mia avo ..."