Sonet o zrozumieniu wierszy
chciał Związek Pisarzy w Berlinie
bym trochę strofek przetłumaczył
(wcześniej już wydawcę zobaczył)
ogłosił ten fakt w biuletynie

wybrałem temat dla lektora
wśród kilku nawet gwarą tkanych
był tomik wierszy napisanych
przez bardzo chorego autora

z poetą chciałem popić pojeść
zapytać gdzie głowa gdzie tułów
on nie mógł się już wcale podnieść

kilka razy treść przeczytałem
uparcie szukałem szczegółów
nim co znaczy AIDS zrozumiałem
Zurych, 1 grudnia 1995