Sonet o tym co się opłaca
lubi się człowiek sprawdzać w masie
przemawia wtedy gdy ktoś słucha
nigdy do siebie lecz do ducha
a temat musi być na czasie

o sobie choć przeciwko komuś
jak ma się wydolność obstrukcji
do sensu sterylnej obdukcji
Tomasz nie znaczy wcale Tomuś

zaczęła się znowu debata
czy poprzeć Jezusa z lewicy
czy prawicowego Piłata

wciąż burzy się dusza rogata
grzmi proboszcz na mszy w kazalnicy
czy będzie pierwszego wypłata?
Zurych, 14 grudnia 1995