Sonet - jaki jest Humphrey Tonkin
dwa sprzeczne działy wytrwałości
zamiarem sprzężone i wierne
efekty dają niewymierne
zbliżone do doskonałości

rozważny nie lękał się czynu
sukcesów swych sam nie wyliczał
lecz głupca przekonał by milczał
zasłużył na wieniec z wawrzynu

nie zawsze tok badań jest żmudny
lecz wielowątkowością długi
wynik do przewidzenia trudny

za mało słów tego sonetu
by uczcić olbrzymie zasługi
rektora uniwersytetu
Zurych, 2 grudnia 1995