Sonet o trzech cywilizacjach
są trzy subkultury w Europie
najgorsza ze względu na skutki
jest wschodnia subkultura wódki
w niej mózgi się tną jak w ukropie

w obrębie Morza Śródziemnego
rządzi cywilizacja wina
zaś piwem społeczność się spina
w rejonie Morza Północnego

gdy w winie tkwi grzeszność zapachu
a w piwie zachęta do spania
to w wódce przyczyna do strachu

oddziela mój kraj od Zachodu
wulgarna intensywność chlania
więc... Polska należy do Wschodu
Zurych, 20 czerwca 1995