Sonet taki jak Edmond Privat
w La Chaux-de-Fonds 
           w bibliotece miejskiej
uczciliśmy godnie poetę
jubilat miał pewną zaletę
że Kany się bał Galilejskiej

Gandhiego przyjaciel serdeczny
pogrzebał księżniczkę i żonę
wziął inną by zwiększyć ochronę
dla Niego czas nie był bezpieczny

wciąż pisał o polskich powstaniach
w Genewie tych spraw był ekspertem
nie spoczął na zwykłych zadaniach

w stulecie urodzin wystawa
zwieńczona podwójnym koncertem
a potem potrójna zabawa
Zurych, 17 sierpnia 1995