Sonet z dodatkiem aluminium
"memento mori" i kamienie 
"z prochu powstałeś..." kamień rzucisz 
trafiłeś "...i w proch się obrócisz" 
skąd takie dziwne skojarzenie? 

bo w głowie siedzą chryzoprazy 
pod ciemię wrosły jak korzenie 
to najprawdziwsze odurzenie 
przywołuje śmierci obrazy 

spalą me ciało w krematorium 
i zaczną spadkowe litigium 
oratorium et orbatorium 

urnę przykryją kaolinem 
(gliną z dodatkiem aluminium) 
pokropią grób czerwonym winem
Zurych, 21 stycznia 1996