Sonet - jeszcze raz o POSTczeniu
tyle już razy tłumaczyłem 
że "post" gra po polsku bełkotem 
znaczy "po" lub inaczej "potem" 
"czy pan też postczył?" "nie postczyłem" 

nie chcę wymieniać "postredakcji" 
gdzie ci "postpismacy" pracują 
czy profesorowie to czują? 
dlaczego więc nie ma reakcji?

było państwo komunistyczne 
a w państwie "postkomunistycznym"
wszyscy są "postkomunistami" 

to inne jest bardziej drastyczne 
czy w sensie "postkretynistycznym" 
muszą być wszyscy kretynami?
Zurych, 9 stycznia 1996