Sonet o Pielgrzymie wszech czasów
cenię Jana Pawła Drugiego 
za Jego znajomość języków 
On nie miałby takich wyników 
w dojściu do każdego bliźniego 

pełno jest na świecie krzykaczy 
którzy bez przerwy protestują 
lecz oni tej sprawy nie czują 
Pan Bóg im na pewno wybaczy 

te tłumy te miliony ludzi 
na drogach tak licznych pielgrzymek 
czy wiara w nich miłość obudzi?

człowiek wierzy że Bóg go zbawi 
strach przed Nim to wiary przyczynek 
nie wiadomo kiedy się zjawi?
Zurych, 14 października 1996