Sonet z tym co każdego czeka
"jak szedł tak umarł" - "co to znaczy?" 
"w pośpiechu" "nie wie że nie żyje" 
"już jego dusza w czyśćcu wyje" 
"w przestworzach" "za ziemią" "z rozpaczy" 

takie i podobne rozmowy 
słyszymy dość często na schodach 
mówi się także o wygodach 
lub o hamowaniu odnowy 

"szkoda człowieka" "przyjdą inni" 
"czy on się przed śmiercią przeżegnał?" 
"komuniści wszystkiemu winni" 

"czy wiecie że on z żoną nie żył?" 
"i kilka spraw sądowych przegrał" 
"ale zawsze wysoko mierzył"
Zurych, 27 października 1996