Sonet z literaturą lumpów
literatura  lumpów modna 
coś w tym jest że nowi lumpowie 
napełniają swe pustogłowie 
wnet znikną gdyż rzecz jest zawodna 

piszą przeważnie reportaże 
uprawiają zwykły realizm 
zaś kasynowy kapitalizm 
stanowi treść - także miraże 

tych lumpów można łatwo mylić 
z proletariatem lub z lewicą 
złudzenie należy rozpylić 

oni są kmiotkami prawicy 
nie piórem piszą a kłonicą 
naiwnie wierzą obietnicy
Zurych, 6 listopada 1996