Sonet o różnych naiwnościach
Bóg nie może być tak naiwny 
jak to niektórzy o Nim głoszą 
o takie sprawy Boga proszą 
że aż się trzęsie gaj oliwny 

ten zaś co głosi "Boga nie ma" 
nie przeciw Bogu tak złorzeczy 
lecz dobrym obyczajom przeczy 
gdyż większość pochodzi od Sema 

niech każdy wierzy jak i w co chce 
pierwszeństwo mają ci co wierzą 
nie ci co zeszli na manowce

bo NIC nie musi składać dłoni 
choć cieszy się też każdą wieżą 
a Pan Bóg zawsze się obroni
Zurych, 10 lutego 1996