Sonet z duchem architektury
Walter Gropius co Bauhaus stworzył 
zasłynął nie nacjonalizmem 
ale prostym funkcjonalizmem 
przed faszyzmem się nie ukorzył 

teraz go wszyscy Niemcy chwalą 
że łączył różne dyscypliny 
uznał rzemieślnicze dziedziny 
epoki jednak nie utrwalą 

świat poszedł naprzód jeszcze dalej 
gmaszyska im większe tym lżejsze 
a cmentarzyska rozleglejsze 

pracują coraz doskonalej 
a efekt ciągle bywa marny 
bo wciąż przeszkadza czas koszmarny
Zurych, 15 maja 1996