Sonet o prostackim mazaniu
było wielu co tak pisali 
co drugie zdanie ordynarne 
słowa prostackie lub wulgarne 
wcześniej je w klozecie mazali 

literatura żyje tętnem 
skomplikowanym albo prostym 
przemawia też językiem ostrym 
lecz musi przekonywać pięknem 

nie przekona mnie żaden pasterz 
który swe owieczki przeklina 
powinien raczej śpiewać psałterz 

nie każdy mazacz jest pisarzem 
pisanie to trudna dziedzina 
co wyrażam tym komentarzem
Zurych, 24 maja 1996