Sonet o tym kim jest Jan Rodzeń
kim On nie jest tego nikt nie wie 
ale Jego obraz przytłacza 
rola książkowego działacza 
stanowczego choć nigdy w gniewie 

okazji było bardzo wiele 
by stwierdzić że prócz życzliwości 
posiadł On także możliwości 
z niczego coś tworzyć w swym dziele 

Jan Rodzeń stał się instytucją 
promującą nawyk czytania 
które nie jest powszechną funkcją 

w tej nadzwyczajnej działalności  
rodzą się też trudne pytania 
po prostu jak przeżyć w skromności
Zurych, 12 czerwca 1996