Sonet o kosztach i szukaniu
uczenie się nic nie kosztuje
kosztowne są tylko atesty
nie pomogą żadne protesty
tylko tytuł nobilituje

co za tym stoi czy nie stoi
sprawdza się zawsze w codzienności
doskonałość w rzeczywistości
bliższa jest czasem paranoi

młodzieniec zna kilka języków
i ciągle jeszcze czegoś szuka
nie tego o czym mędrzec duka

chce szybciej dotrzeć do wyników
których znaczenie jest umowne
praktyczne i mało kosztowne
Zurych, 13 września 1996