Sonet o pierwszym poemacie
trzykropki kreski i przecinki 
poemat "Cisza" - jedno zdanie 
ani teza ani pytanie 
ani skarga ani godzinki 

a jednak coś ich poruszyło 
może to pojedyncze słowo 
które oznacza to i owo 
wtedy niczego nie znaczyło 

znak porównania i wtrącenie 
i właśnie ta jedna zgłoska "plum" 
to było wielkie wydarzenie 

jak przed sztormem uspokojenie 
z przeraźliwym wykrzyknikiem "bum" 
w pięćdziesiątym szóstym wzburzenie 
Zurych, 20 września 1996