Sonet z życzeniami skromności
powiedz po której jesteś stronie?
czy trzymasz z ruchem narodowym?
czy może z socjalno-ludowym?
czy służysz diabłu czy ambonie?

kto wodę w wino zmienił cudem?
Jezusa wolę - nie Piłata
Piłat z prawicowego świata
katolik musi trzymać z ludem

ten sonet przesyłam żołnierzom
Ludowego Wojska Polskiego
dzielnego choć pogardzanego

a tym papierowym rycerzom
którzy drwią z ogromnej dzielności
przesyłam życzenia skromności
Zurych, 12 października 1997