Sonet o socjalnych konfliktach
społeczność była podzielona
„zza Buga” „Mazurzy” „Francuzi”
w kościele że tylko „dać buzi”
za progiem „głowa rozwalona”

ci pierwsi pobożni w zawiści
a drudzy złośliwie zadziorni
zaś trzeci aż nazbyt przekorni
przeważnie sami komuniści

raziła obrzydliwa akcja
tuż przed powitaniem biskupa
brudzenie ulic - demonstracja

parafianie drogę wymyli
sprawca czynu „wyszedł na głupa”
repatrianci z Francji stracili
Zurych, 7 listopada 1997