Sonet o takich jak on wielu
pan Wisenzi Polskę szkaluje
gdzie się da i jak tylko można
śmieje się że Polska pobożna
Niemcom się skryba podlizuje

„Herr, wissen Sie... a co Pan robił
w Polskim Radiu - też Pan narzekał
i na komunistów się wściekał
w „Polityce” - czy Pan ich bronił?”

„senatorem Pan był czy posłem?”
„patrzyłem jak ta głupia masa
chciała zawrócić Wisłę wiosłem”

Wisenzich niestety jest wielu
można powiedzieć cała klasa
więc strzeż się Drogi Przyjacielu
Zurych, 16 grudnia 1997