Sonet z zasmuconym Deorem
zbyt często słuchamy banałów
że nie ma dla głupców i mądrych
ani też dla skąpców i szczodrych
odrębnych zamkniętych przedziałów

w pięćdziesiątym szóstym tak było
krew Węgrom i psi obowiązek
jakiś rewolucyjny związek
aż nagle się wszystko skończyło

bo sztuka kształtowania masy
jest znana od wielu stuleci
wspomnijmy starożytne czasy

przekora a później pokora
wszak życie brać trzeba jak leci
zmieszane ze smutkiem Deora
Zurych, 4 grudnia 1997