Sonet o takich samych hasłach
nie czuję się uzurpatorem
„w imię Boga” to brzmi zuchwale
chcę raczej ku Jego żyć chwale
sam będąc swych spraw promotorem

zowią się polityczną klasą
co nowy zwrot to konstytucja
co drugie słowo rewolucja
tak rządzą apatyczną masą

roszczenia - ustępstw wymuszanie
co okres zmieniają się role
przysięga i znów zakłamanie

znaczenie zawsze historyczne
by masę wyprowadzić w pole
wrażenie niezbyt estetyczne
Zurych, 17 lutego 1997