Sonet - śmierć Agnieszki Osieckiej
zbudziła się jakby zdziwiona
wbrew marom dyszała wciąż jeszcze
na sygnał przebiegły ją dreszcze
ze śmiercią była umówiona

dopisać dwie zwrotki do pieśni
zmieniając nadzieję w wątpliwość
pomogła jej pewnie cierpliwość
w tym stanie o stratach nikt nie śni

przed kołem śmiertelnej ruletki
niektórzy łzy mogli uronić
czekając na koniec poetki

nieboszczka nie szydzi nie karze
nie może się także obronić
jej tryumf przejmują grabarze
Zurych, 7 marca 1997