Sonet o skrajnym podobieństwie
gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał
kto jest intelektualistą
a kto wstrętnym kanibalistą
pewnie by mi rozum zazgrzytał

dlaczego takie zestawienie
jeden myśli - drugi pożera
obu jednak łączy kariera
niwecząca ludzkie sumienie

są ludzie z którymi się zgadzam
lecz nie podzielam ich metody
nie pomagam i nie przeszkadzam

kiedy jednak moje myślenie
natrafi na czyjeś przeszkody
wyrażam niezadowolenie
Zurych, 18 czerwca 1997