Sonet ...czy żagiel czy bohema?
czterysta lat temu zmarł Barents
żeglarz - holenderski odkrywca
czuję w nim mego pobratymca
to w innym języku brzmi "parenc'"

znalazłem ważną wspólną cechę
uporność w dążeniu do celu
gdy słyszysz mnie gdzieś przyjacielu
potwierdź to abym miał uciechę

dobiegł grzmot z błękitnego nieba
wiatr dmuchnął w australijską flagę
nie w tę nordycką jak potrzeba

w tych gwiazdach siedzi duch Willema
pytania stawia pod rozwagę
co lepsze - żagle czy bohema?
Zurych, 20 czerwca 1997