Sonet z respektem dla pogardy
czy w Niemczech kogoś wzrusza RODŁO
„Polska jest Matką naszą - o Matce
nie wolno mówić źle” - na kartce
widnieje także polskie godło

dzisiaj następcy tych Polaków
szukają związku z psem niemieckim
i łgają papierem zdradzieckim
obrzucają błotem rodaków

choć nie znają germańskiej mowy
„jo Nimiec jo nie Polok” mówią
i porzucają „szczep piastowy”

przyjmują ich tam z obrzydzeniem
bo wciąż się w obcej gwarze gubią
przed Niemcami z upokorzeniem
Zurych, 1 września 1997