Sonet - obywatel Mondanii
„gdzie pan mieszka” - „żyję w Mondanii”
„czy to daleko” - „całkiem blisko”
„Mondania to jakieś siedlisko”
„sto razy większa od Hiszpanii”

„cały świat jest przecież Mondanią
przepiękny różnością ogromny
Mondanin nie bywa bezdomny
miejsca pobytu są litanią”

„raz mieszka w Rzymie raz na Krecie
w Paryżu w Zurychu w Warszawie
zawsze na starówkach - to wiecie”

„a gdzie pan się czuje patriotą” 
„też w Mondanii - zawsze łaskawie
wysłuchuję co inni plotą”
Zurych, 16 września 1997