Sonet - wokół tej samej sprawy
akcja „młodzi bez narkotyków”
została przez lud odrzucona
podstępność jej była szalona
wymyślił ją sztab neurotyków

kościelne dzwony oznajmiają
że kończy się pogodny wrzesień
i wnet się zacznie słotna jesień
o ciszę się upominają

wczoraj zanim manifestanci
zdołali rozwinąć swe hasła
rozpędzili ich policjanci

ogarnął mnie w nocy niepokój
choć iskra nadziei nie zgasła
że kiedyś zapanuje spokój
Zurych, 28 września 1997