Sonet o liście wojewody
"lipcowa powódź wyzwoliła..."
początek listu wojewody 
dotyczącego złej pogody
iż przepowiednia się spełniła

Czerwony Krzyż śle do tłumacza
w Zurychu te słowa dziękczynne 
zapłaci sporo - sprawy pilne 
czekają choć ludzkość rozpacza 

napiszę w esperanto protest 
że katowicki wojewoda 
wstępuje na Kolumba podest

wielostopniowy koszt czytania 
to dla powodzian większa strata 
niż zysk z tego podziękowania
Zurych, 7 września 1997