Sonet - kim był Hermann Tautorat
patrzę w niebo - szukam Hermana 
duch Jego wciąż pokutujący 
Herman był przecież niewierzący 
więc gdzież mogę szukać profana 

poszukam Go w mojej pamięci 
nerwowy lecz opanowany 
złośliwy choć bardzo lubiany 
uczynny a tacy są święci 

Herman w spektaklu artystycznym 
Herman gdy potrzeba tłumaczem 
Heman w problemie lingwistycznym 

aż nagle zabrakło Hermana 
przy winie zaniosłem się płaczem 
encyklopedia pogrzebana
Zurych, 6 stycznia 1998