Sonet o potopie w Zurychu
biblijny wątek potopowy 
da się dość prosto wytłumaczyć 
czyż można Noemu wybaczyć 
że nie wziął ludzi a wziął krowy 

może dlatego Zuryszanie 
na placach ustawili bydło 
żeby im życie nie obrzydło 
kiedy nowy potop nastanie 

krówki były tak kolorowe 
iż sam Noe by się zadziwił 
jak można tak ubarwić krowę 

kiedy potop wreszcie ustąpił 
szef Arki tak się rozleniwił 
że w całą tę historię zwątpił
Zurych, 29 listopada 1998