Sonet za pismem Orientirung
"Orientirung" - głos katolicki 
Benedikt Loderer przysyła 
gdy widzi że Karol Wojtyła 
przedstawia memoriał epicki 

orientacje chociaż spóźnione 
wskazują na splot komentarzy 
i mówią co myślą Szwajcarzy 
wnioski są jednak poronione 

Kościół jest zorganizowany 
nie ma w nim luki na dowolność 
każdy jest podporządkowany 

powszechny lecz bez demokracji 
posiada fantastyczną zdolność 
ustawicznej regeneracji
Zurych, 5 marca 1998