Sonet z Gustawem Gizewiuszem
Gizewiusz był dzielnym Mazurem 
wciąż walczył o mazurską polskość 
ojczyznę traktował jak boskość 
nie chciał być krzyżackim komturem 

to było tragiczne zdarzenie 
dziś wiatr nad jeziorem wspomina 
Gustawa Hermana Marcina 
"nadejdzie Mazur wyzwolenie" 

dziennikarz choć z polskim nazwiskiem 
niemieckim patriotą się zowie 
Bednarza zgermanizowano 

orzeł zawisł nad uroczyskiem 
i słucha co mu wicher powie 
"Niemców znowu tutaj widziano"
Zurych, 7 maja 1998