Sonet z przypadkiem obłąkania
czy obłąkany Nietzsche wiedział 
że róża pachnie pięknie różą 
a burza jest po prostu burzą 
czy Bóg mu wyłączył ten przedział 

za to że chciał wykreślić Boga 
Bóg go ukarał obłąkaniem 
mnie karze codziennym nękaniem 
co słowo co zdanie to trwoga 

bo chociaż bawię się pisaniem 
to nazywają mnie szalonym 
niektórzy też zowią mnie draniem 

lękam się także własnych myśli 
czuję się czasem zniewolonym 
Nietzschego ponoć jeszcze gryźli
Zurych, 20 sierpnia 1998