Sonet z próżną lewicowością
Barbara nadała wiadomość 
że chciałbym rozmawiać z tym panem 
którego prasowym organem 
jest próżne hasło "lewicowość" 

nie oczekuję odpowiedzi 
bo tacy ludzie zaraz myślą 
że inni im zarazę przyślą 
lewacy nie znoszą gawiedzi 

poszukuję kogoś od dawna 
kto mógłby powiedzieć Polakom 
dlaczego Szwajcaria jest sprawna 

wszak ten co chciał drugiej Japonii
tak przewrócił w głowach rodakom 
że Polska tkwi teraz w agonii
Zurych, 25 sierpnia 1998