Sonet z cierpkimi pytaniami
w kłamstwach drugiej wojny światowej 
Louis Begley tak często kłamał 
że aż się w przekleństwach załamał 
jak będzie w mowie tłumaczowej? 

Binjamin Wilkomirski - młokos 
nie mógł pamiętać przecież tego 
o czym nałgał raniąc bliźniego 
kto zeżnie znów następny pokos? 

Daniel Ganzfried - Żyd z zasadami 
tę sprawę zbadał i ujawnił 
czyniąc popłoch między Żydami 

gdybym to ja o tym napisał 
antysemicko bym się splamił 
i nikt by o tym nie usłyszał
Zurych, 10 września 1998