Sonet o marce PRODUKT POLSKI
napiszcie na każdym towarze
"produkt polski" - na dziś to rzadkość
niech oznacza najwyższą jakość 
klientom rozjaśnią się twarze 

niech Polacy kupują swoje 
od innych niech biorą naukę 
jak wypełnić upiorną lukę 
nie "czyje co je to je moje" 

nie zawsze import się opłaca 
nawet kiedy jest trochę tańszy 
własna praca rachunek skraca 

nas praca bez kaca wzbogaca 
dokąd przy żłobie stoi cwańszy 
sens solidności zatraca
Zurych, 19 września 1998