Sonet z jedyną demokracją
Szwajcaria jest na całym świecie 
jedynym państwem demokracji 
wszak rządzi lud w Konfederacji 
władzę sprawują wszyscy kmiecie 

nie trzeba się daremnie pienić 
radcy związkowi proponują 
a obywatele głosują 
przyjmują lub każą rzecz zmienić 

naród - jedynym suwerenem 
gmina - fundamentem systemu 
w pełni włada swoim terenem 

referendum - inicjatywa 
sposób rozwiązania problemu 
na całym narodzie spoczywa
Zurych, 23 stycznia 1999