Sonet z lewicą liberalną
nie wiem dlaczego we Florencji 
sprawę po imieniu nazwali? 
całkiem oficjalnie uznali 
symptomy własnej dekadencji 

ogłosili bez kokieterii 
że są lewicą liberalną 
inaczej podporą globalną 
kapitalistycznej materii 

nic nie zostało z socjalizmu 
z wyjątkiem nazwy dla osłony 
zaborczego liberalizmu 

chcą aby pracująca masa 
z oddaniem broniła ich strony 
"świadomość - byt" a dla nich kasa
Zurych, 22 listopada 1999