Sonet z pojednaniem religii
ten dzień w Einsiedeln to zwycięstwo 
mądrości nad ludzką słabością 
i przykład jak religijnością 
uszlachetnia się społeczeństwo 

różne języki i kultury 
buddyści żydzi muzułmanie 
hinduiści i chrześcijanie 
zburzyli wyznaniowe mury 

widowisko było wspaniałe 
wystąpienia godne i śmiałe 
komentarze też doskonałe 

estetyczne i artystyczne 
efekty nadekumeniczne 
znaczenie wielkie – historyczne
Einsiedeln, 28 listopada 1999