Sonet o służbie trybunału
trybunał międzynarodowy 
w służbie amerykańskiej złości 
to hańba dla sprawiedliwości 
niweczącej pakt ugodowy 

mała szansa na układ była 
prawnikom zabrakło godności 
a także wyrozumiałości 
polityka ich zniewoliła 

ci co wymachują flagami 
i wrzeszczą o kraju wolności 
straszą wciąż nowymi plagami 

liczą się decyzje bankierów 
reszta to sprawa przezorności 
jak podkupić politykierów
Zurych, 31 maja 1999