Sonet o szanowaniu potknięć
składacz przestawił dwa wyrazy 
"czasu strata" na "strata czasu" 
rym zniknął - sporo ambarasu 
były powody do obrazy 

świadomie ten błąd zostawiłem 
choć sonet przestał być sonetem 
nie stał się przez to amuletem
ale go bardzo polubiłem 

w wyjątkowych okolicznościach 
potknięcia dodają wręcz czaru 
jak przy akcentowych trudnościach 

"poprawności jest wokół wiele"
"twój język bawi bez umiaru" 
mówią oddani przyjaciele
Zurych, 2 czerwca 1999