Sonet o nadurodzajności
"patrz na nich - oni są znużeni 
im niepotrzebne twoje wiersze 
rzucasz swoje słowa w powietrze 
nikną w bezrozumnej przestrzeni" 

"ten sam wiersz przeczytam sto razy 
aż ziarno zasieję na skale 
kiedy się przyjmie - doskonale
zadanie wykonam bez skazy" 

"rzuć ziarna w urodzajną ziemię 
wtedy pożytek będzie lepszy 
pozostaw skamieniałe plemię" 

"nie wzrośnie bez światła i wody 
inspiracja do moich wierszy 
pomysł zanika bez mej zgody"
Zurych, 26 czerwca 1999