Sonet o tym by ufać znakom
strajkujące siostry szpitalne 
musiały donieść Panu Bogu 
i papież zasłabł tuż na progu 
gdzie stały łuki tryumfalne 

ktoś powie żem obrazobórca 
a ja mam kontakt z Duchem Świętym 
więc ufam znakom niepojętym 
wiem że z siostrami trzyma Stwórca 

co dla nas czynią pielęgniarki 
wie dobrze ten co już chorował 
premierze - nie przebieraj miarki! 

daj siostrom zadośćuczynienie 
nie będziesz się ze wstydu chował 
dostaniesz grzechów odkupienie
Zurych, 28 czerwca 1999