Sonet o braku odszkodowań
przy Bohaterów Westerplatte 
prezydenci Polski i Niemiec 
złożyli dobrodusznie wieniec 
jeńcy czekają na zapłatę 

cóż znaczą gesty pojednania 
gdy w praktyce groźno niestety 
jak piszą niemieckie gazety 
któż dziś jest skłonny do dawania 

jeszcze kilka lat umierania 
i roszczeń wojennych nie będzie 
póki co nikt nie znajdzie drania 

przeminął już okres karania 
inny drań chce wojny w rozpędzie 
choć są pokojowe starania
Zurych, 1 września 1999